PRINTING COLOUR

COLOUR HVS 70-80 GR
SHEET 1 FACE 2 FACE
1-10 6,100 12,200
11-25 5,225 10,450
26-50 4,350 8,700
51-100 3,475 6,950
>100 2,600 5,200
* hvs 100 GR + Rp. 100/sheet

PRINTING B/W

B/W HVS 70-80 GR
SHEET 1 FACE 2 FACE
1-10 2,250 4,500
11-25 2,000 4,000
26-50 1,750 3,500
51-100 1,500 3,000
>100 1,250 2,500
* hvs 100 GR + Rp. 100/sheet
B/W ART PAPER 100-150 GR
SHEET 1 FACE 2 FACE
1-10 2,500 5,000
11-25 2,250 4,500
26-50 2,000 4,000
51-100 1,750 3,500
>100 1,500 3,000
COLOUR ART PAPER 100-150 GR
SHEET 1 FACE 2 FACE
1-10 6,250 12,500
11-25 5,375 10,750
26-50 4,500 9,000
51-100 3,625 7,250
>100 2,750 5,500
B/W CARTON 190-260 GR
SHEET 1 FACE 2 FACE
1-10 3,750 6,000
11-25 3,500 5,500
26-50 3,250 5,000
51-100 3,000 4,500
>100 2,750 3,500
COLOUR CARTON 190-260 GR
SHEET 1 FACE 2 FACE
1-10 7,000 14,000
11-25 6,250 12,500
26-50 5,500 11,000
51-100 4,750 9,500
>100 4,000 8,000

FINISHING

SOFT COVER
FINISHING QTY COVER : 4/0 COVER : 4/4
PERFECT BINDING 1-50 16,500 19,000
51-300 11,500 12,500
HARD COVER
FINISHING QTY COVER : 4/0
GRAYBOARD 2MM 1-50 40,500
51-300 30,500
GRAYBOARD 3MM 1-50 35,000
51-300 28,500

NAME CARD

SPECIFICATION PRINT FINISHING SIZE QTY PRICE /BOX
ART CARTON 190-260 GR 1 FACE, FULL COLOR - 95 X 55 MM 1 BOX : 100 SHEET 21,000
ART CARTON 190-260 GR 2 FACE, FULL COLOR - 95 X 55 MM 1 BOX : 100 SHEET 37,000
ART CARTON 190-260 GR 1 FACE, FULL COLOR LAMINATING 95 X 55 MM 1 BOX : 100 SHEET 33,000
ART CARTON 190-260 GR 2 FACE, FULL COLOR LAMINATING 95 X 55 MM 1 BOX : 100 SHEET 49,000